Υποπλασία πέους.

Μικρό πέος


(Υποπλασία πέους)

Οι άντρες οι οποίοι εκ γενετής έχουν πολύ μικρό πέος λέγεται ότι πάσχουν από υποπλασία πέους, σε περίπτωση που το πέος ακόμα και σε στύση παραμένει μικρό (μικρότερο απί 11-12 εκατοστά).

Με τη χρήση του PHALLOSAN® forte μπορεί να επιτευχθεί αύξηση του μήκους του πέους μέσω της συνεχούς άσκησης δύναμης. Με τη δημιουργία κενού αέρος αυξάνεται και η διάμετρος του πέους.

Βάσει ποιας αρχής επιτυγχάνεται η επιμήκυνση και η αύξηση της διαμέτρου του πέους με τη χρήση του PHALLOSAN;

Σας βοηθάμε εγγυημένα στη μεγέθυνση του πέους σας!