Απόκλιση πέους.

Απόκλιση πέους

(Penis deviation)

Η κύρτωση του πέους, είτε προέρχεται εκ γενετής είτε εμφανίστηκε αργότερα, μπορεί να ενοχλεί για αισθητικούς λόγους ή και να εμποδίζει τη σεξουαλική επαφή. Οι περιπτώσεις αυτές στις οποίες έπρεπε να ακολουθηθεί κάποιας μορφής θεραπεία μέχρι στιγμής αντιμετωπίζονταν με εγχείρηση. Μέσω αφαίρεσης του ιστού που περίσσευε από τη μία πλευρά από την Tunica albuginea ή μέσω αφαίρεσης του σπογγώδους ιστού, η καντύτερη πλευρά προσαρμοζόταν στην μακρύτερη και κατ' αυτόν τον τρόπο το πέος δεν είχε πια κλίση. Η μέθοδος αυτή οδηγούσε αναγκαστικά σε ελάττωση του μεγέθους του πέους.

Με τη χρήση του PHALLOSAN® forte και τη συνακόλουθη άσκηση δύναμης προς την αντίθετη κατεύθυνση η κύρτωση αντιμετωπίζεται με τρόπο συντηρητικό και χωρίς επέμβαση, χωρίς να ελαττώνεται το μέγεθος του πέους. Η αρχή με την οποία λειτουργεί το PHALLOSAN® forte είναι ιδανική γι αυτήν την περίπτωση. Είναι η μόνη διαδικασία παγκοσμίως, με την οποία είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί χωρίς εγχειρητική παρέμβαση η κύρτωση του πεους.