Εγχείρηση προστάτη.

Εγχείρηση προστάτη

Αντιμετώπιση διαφόρων παρενεργειών μετά την ορμονική θεραπεία του καρκίνου του προστάτη

Στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη χωρίς ανδρογόνα η αφαίρεση ορμονών οδηγεί μακροπρόθεσμα σε μείωση του μεγέθους του πέους, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χορήγηση σιλδεναφίλης ή σπογγώδους ιστού σε ενέσιμη μορφή (SKAT). Αλλά και μετά τη ριζική αφαίρεση του προστάτη η συχνά εμφανιζόμενη στυτική δυσλειτουργία οδηγεί σε συνεχή μείωση του μεγέθους του πέους, η οποία οδηγεί ορισμένους ουρολόγους στην προληπτική χορήγηση σιλδεναφίλης ή (SKAT) μετά την εγχείρηση.

Τα φαινόμενα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία και χωρίς πολλά έξοδα με τη χρήση του PHALLOSAN® forte.