Το PHALLOSAN® forte είναι ιατρικό προϊόν.

Κλινική μελέτη

Το PHALLOSAN® forte είναι αποτελεσματικό, όπως απέδειξε η αξιολόγηση της μελέτης που έγινε στην Γερμανική Ουρολογική Κλινική σε κλινικές περιπτώσεις.

Κλινική μελέτη

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη
συμπληρωμένη από κάποιον αναγνωρισμένο καθηγητή
μελέτη στις 15.04.2005
(PDF: περίπου 200kB)
άνοιγμα αρχείου / download


Υπό την εποπτεία του καθηγητή Dr. Sohn, διευθυντή της Γερμανικής Ουρολογικής Κλινικής πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουαρίο του 2005 μια κλινική μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα του PHALLOSAN. Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν και αξιολογήθηκαν από τον καθηγητή κύριο Dr. Hanikel. Στην έρευνα συνυπολογίστηκε όχι μόνο το μήκος και η περίμετρος του πέους, αλλά και η σεξουαλική συμπεριφορά, η αισθαντικότητα, η εκσπερμάτωση, οι παρενέργειες και άλλοι παράγοντες. Για όλους τους ασθενείς υπήρξε και φωτογραφικό υλικό.

Τα άτομα που εξετάστηκαν ήταν ασθενείς μεταξύ 20 και 68 ετών με:

Τα αποτελέσματα

Όλοι οι ασθενείς παρατήρησαν αύξηση τόσο του μήκους όσο και της περιμέτρου του πέους. Η επιτυχία του κάθε ασθενή κρίθηκε κυρίως από την καθημερινή διάρκεια χρήσης. Στους ασθενείς, που φορούσαν το PHALLOSAN® forte μέχρι και 10 ώρες καθημερινά, παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αύξηση. Όλοι οι ασθενείς επιβεβαίωσαν, ότι η χρήση του PHALLOSAN® forte ακόμα και μετά από πολλές ώρες δεν προκαλούσε πόνο.

Πολλοί ασθενείς παρατήρησαν αυξημένη αισθαντικότητα και πιο έντονη στύση χωρίς όμως πρόωρη εκσπερμάτωση.

Ασθενείς, που είχαν υποστεί εγχείρηση προστάτη, ανέφεραν ότι μετά από μερικές χρήσεις δεν χρειαζόταν πλεόν να παίρνουν Viagra χωρίς να έχουν απώλειες στη στυτική τους ικανότητα.

Διαβητικοί μίλησαν στον γιατρό για αυξημένη ερωτική διάθεση και εντονότερη στύση. Ένας ασθενής με κύρτωση του πέους μπόρεσε μέσα σε 3 μήνες να μειώσει την κύρτωση από 60 μοίρες σε 40.

Κλινική μελέτη

Ärztliche Praxis Urulogie Nephrologie

Ο επιστημονικός Τύπος είναι ενθουσιασμένος!
"Ärztliche Praxis Urulogie Nephrologie"
Τεύχος Μαΐου-Ιουνίου 2003
(PDF: περίπου 900 kB)
άνοιγμα αρχείου / download