Ιnduratio penis plastica, IPP.

Ιnduratio penis plastica, IPP


Εστιακές σκληρύνσεις στο ανδρικό μόριο, οι οποίες συνοδεύονται από επίπονη κύρτωση του πέους

Induratio penis plastica - (IPP)

Στην πάθηση IPP ο ασθενής παρουσιάζει μεγαλύτερης ή μικρότερης έκτασης εστιακές σκληρύνσεις στο σπογγώδη ιστό εξαιτίας της υπερβολικής παραγωγής ινών δέρματος. Η επιστημονική αιτία για αυτό το φαινόμενο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα. Κάποιες ομάδες έχουν αποδειχτεί επιρρεπείς στην πάθηση αυτή, όπως για παράδειγμα οι διαβητικοί.

Οι σκληρύνσεις οδηγούν σε επίπονη κύρτωση του πέους, γεγονός που μπορεί να εμποδίζει με τρόπο επίπονο τη σεξουαλική επαφή ή και να την καθιστά αδύνατη.

Αξίζει να δοκιμαστεί η θεραπεία με PHALLOSAN® forte ως εναλλακτική μέθοδος πριν την εγχειρητική παρέμβαση, κυρίως αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι όλες οι άλλες θεραπευτικές μέθοδοι δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τη θεραπεία με τη χρήση του PHALLOSAN® forte.

Ιατρική αναφορά ΙΡΡ