Υποπλασία πέους.

Υποπλασία πέους

(Penishypoplasia)

Σε περίπτωση που το μήκος του πέους είναι 11-12 εκατοστά σε κατάσταση στύσης μπορεί κανείς να μιλήσει για πραγματική υποπλασία.

Εάν οι άντρες αυτοί υποφέρουν ψυχολογικά από το γεγονός αυτό, είναι δυνατόν με τη χρήση του PHALLOSAN® forte να επιτευχθεί αύξηση του μήκους του πέους μέσω της δημιουργίας κενού αέρος, καθώς και αύξηση της διαμέτρου του. Η διαδικασία αυτή μπορεί είτε να ακολουθηθεί εξαρχής, κατόπιν επιθυμίας του εν λόγω ανδρός, είτε μετά από αποτυχημένη ψυχοθεραπεία.