Απόκλιση πέους.

Απόκλιση πέους


Με τον όρο απόκλιση πέους περιγράφεται η κύρτωση του ανδρικού μορίου. Ανάλογα με το βαθμό της κύρτωσης μπορεί να ενοχλεί αισθητικά αλλά και να εμποδίζει τη σεξουαλική επαφή δημιουργώντας πόνο, ακόμα και να την καθιστά αδύνατη μερικές φορές. Η κύρτωση μπορεί να υπάρχει εκ γενετής ή μπορεί να εμφανιστεί αργότερα, μετά από τραυματισμό για παράδειγμα στο πέος ή στην ουρήθρα.

Η κύρτωση του πέους μέχρι στιγμής αντιμετωπιζόταν μόνο με εγχείρηση, με αποτέλεσμα την ελάττωση του μεγέθους του πέους μετά την εγχείρηση κατά 3-5 εκατοστά. Στην εγχείρηση η μακρύτερη πλευρά προσαρμοζόταν στο μέγεθος της κοντύτερης μέσω αφαίρεσης σπογγώδους ιστού από την μακρύτερη πλευρά, ο οποίος προστίθετο στην κοντύτερη και κατ' αυτόν τον τρόπο το πέος γινόταν ίσιο. Το αισθητικό αποτέλεσμα αυτής της εγχείρησης δεν είναι πολύ ικανοποιητικό.

Η απώλεια μήκους έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων σε πολλούς από τους ασθενείς. Με τη χρήση του PHALLOSAN® forte και τη συνακόλουθη άσκηση δύναμης προς την αντίστοιχη κατεύθυνση η κύρτωση αντιμετωπίζεται χωρίς επέμβαση ή τουλάχιστον βελτιώνεται, χωρίς να ελαττώνεται το μέγεθος του πέους. Το ανδρικό μόριο γίνεται μάλιστα μεγαλύτερο σε μήκος και πάχος. Πρόκειται για μια διαδικασία με την οποία η κύρτωση του πέους μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς εγχείρηση.