Υποκειμενική υποπλασία πέους.

Υποκειμενική υποπλασία πέους

(Subjective penis hypoplasia)

Ανεξαρτήτως επαγγέλματος, μορφωτικού επιπέδου και κοινωνικής τάξης, υπάρχουν άντρες οι οποίοι έχουν υποκειμενικά το συναίσθημα ότι το πέος τους είναι μικρό σε μήκος ή μέγεθος, είτε αυτό βρίσκεται σε στύση είτε όχι. Είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς τον αριθμό των αντρών που είναι αυτής της άποψης, είναι όμως υπαρκτή ομάδα και δεν πρέπει να την αγνοεί κανείς. Συνεχώς αρκετοί άντρες στρέφονται -από ντροπή ή φόβο ότι δεν θα τους καταλάβουν ή θα τους παρεξηγήσουν, αλλά και παρακινημένοι από δημοσιεύματα σχετικά με διαγνωστικά κέντρα στις εφημερίδες- σε ειδικούς, οι οποίοι συνήθως προτείνουν μια ακριβή εγχείρηση, την οποία και πραγματοποιούν.

Η εγχείρηση αυτή καθεαυτή (αποκοπή της Ligamentum suspensorium penis και μεγέθυνση του δέρματος που βρίσκεται μεταξύ του πέους και της κοιλιακής χώρας) είναι τεχνικά απλή και το κόστος κυμαίνεται από 5.000 έως 8.000 ευρώ. Το αισθητικό αποτελεσμα συχνά δεν είναι επιτυχημένο, καθώς μετά την εγχείρηση το πέος όταν βρίσκεται σε στύση έχει κλίση προς τα κάτω και η αύξηση του μεγέθους στην οποία προσέβλεπαν οι ασθενείς πριν η διενέργεια της εγχείρησης δεν είναι ικανοποιητική. Για τη μεγέθυνση προστίθεται συχνά στο πέος λίπος κάτω από το δέρμα.